Vol 3, No 2 (2011)

Jurnal Telematika MKOM Vol. 3 No. 2 September 2011

Table of Contents

Articles

Windarto Windarto
PDF
1-11
Rizky Tahara Shita, Gandung Triyono
PDF
12-18
Gandung Triyono
PDF
19-25
Utomo Budiyanto
PDF
26-35
Deni Mahdiana
PDF
36-43
Joko Sutrisno
PDF
44-50
Rusdah Rusdah
PDF
51-59